Que és?

  • Introducció
  • Participació individual
  • Formes col·lectives de participació
  • Estructura
  • Gestió de l'espai

La història de la Verduleria comença al setembre de 2016 quan un grup de persones comencem a reunir-nos periòdicament amb l’objectiu d’obrir un nou espai a la ciutat de Castelló on es pogués desenvolupar l’activitat dels grups i projectes que algunes de nosaltres participàvem, a més de propiciar les condicions perquè sorgiren nous projectes com a resultat de les sinergies entre nosaltres i totes aquelles persones que es volgueren sumar. Des d’un primer vam compartir la idea de que el projecte comú que anàvem a engrescar fora un espai intergeneracional i donara la possibilitat a diferents graus de participació perquè tota aquella persona interessada ho pogués fer.

Durant els següents mesos, vam rumiar com podríem gestionar el nou espai, vam compartit els nostres desitjos i pors i, finalment, vam cercar un local des d’on començar a construir juntes. I així, entre jornades de treball i assemblees van passar els següents amb l’objectiu de començar el nou any de la millor manera, pujant la persiana de la Verduleria.

Després d’aquesta breu història sobre les primeres passes juntes, trobaràs uns punts que hem elaborat per conèixer més detalladament la Verduleria. El primer, a mode d’invitació, reflexa els nostres desitjos i somnis, a la vegada que molts dels valors que compartim i amb els que ens identifiquem. La resta són una descripció dels acords bàsics de consens sobre els tipus de participació, l’estructura i com es gestiona l’espai. Esperem que siga aclaridor i et motive a formar part d’aquesta història.

La Verduleria està formada i gestionada per sòcies. Totes les persones que hi participem a l’assemblea, els diferents espais de debat i treball i dins de les comissions ho fem a títol individual, mai en representació d’un col·lectiu.

Mensualment fem una aportació econòmica de 10 euros destinats a un fons comú per fer front a les despeses relacionades amb el local i per a poder donar suport econòmic als projectes que ho puguen necessitar. L’aportació econòmica no pretén ser excloent, per tant també es pot ser sòcia sense fer-la o fent-la puntualment.

Es donen tres tipus de participació

  • Participació activa: es refereix a participar dins de les comissions i/o implicar-se en el dia a dia del projecte assumint responsabilitats. Aporta al comú.
  • Participació concreta: es refereix a participar d’algun projecte o dins d’algun grup però no s’involucra en el projecte comú.
  • Participació cotitzant: es refereix a tindre el compromís de fer l’aportació econòmica mensual de 10 euros. Aquest tipus de participació es pot donar sola o junt a una o dues de les anteriors.

Les persones que exclusivament participen de forma concreta no són considerades sòcies ja que no aporten al comú i per tant no poden participar en les assemblees de sòcies i la presa de decisions. Això no implica que no puguen fer ús de l’espai com la resta.

Dins de l’espai es donen diferents formes col·lectives que classifiquem en dos: els grups i els projectes.

Els grups són aquelles formes col·lectives que utilitzen l’espai com a seu i respecten els valors comuns i acords de funcionament. La seua activitat i el tema sobre el que treballen pot ser molt diferent. No reben el suport directe del comú ni tenen vot a l’assemblea. És necessari que almenys una persona membre del grup participe activament dins de la Verduleria perquè hi haja un mínim vincle entre el projecte comú i grup i no siga una simple utilització de l’espai sense cap tipus de relació amb la resta. Aquests grups poden proposar projectes que siguen assumits pel comú.

Exemples: grup feminista, grup defensa territori, grup d’afinitat, grup antiespecista,…

Els projectes són aquelles estructures que es creen per transformar la nostra quotidianitat i per intentar ser menys dependents de l’Estat i el Mercat. S’assumeixen col·lectivament, és a dir, reben el suport del comú i s’adapta la Verduleria a les seues necessitats perquè puguen desenvolupar la seua activitat. En cas d’haver diners al fons comú, aquests es poden destinar a nous projectes o projectes ja existents que ho demanden. Els projectes tindran un espai dins l’assemblea de sòcies per informar de la seua activitat i, en cas necessari, fer demandes. Els nous projectes també es proposen a l’assemblea de sòcies.

Exemples: projecte educatiu, grup de criança compartida, projecte de cuina, llibreria/distribuïdora, grup de consum, sindicat social…

Tant dins dels grups com dels projectes poden participar persones no sòcies (participació concreta).

Amb l’objectiu de reduir el número d’assemblees per facilitar els diferents graus de participació i diferenciar els espais de presa de decisió dels espais de treball o de debat ens estructurem de la següent manera.

Assemblea de sòcies: òrgan de decisió. Cada 6 mesos es convoca a totes les sòcies per a marcar les línies per als següents mesos. Allà es presenten els nous projectes, els projectes existents traslladen les seues necessitats, es revisen o roten les responsables de les comissions, en cas de hi haver romanent de diners s’acorda on destinar-lo, es debaten temes relacionats amb l’espai i es fan propostes.

Actualment, les assemblees de sòcies no estan tant espaiades en el temps per acabar de definir alguns aspectes del projecte. L’objectiu és espaiar-les progressivament fins arribar als 6 mesos.

Espai de debat: quinzenalment o mensualment es convoca a les sòcies que vulguen assistir per tractar alguns dels debats que queden oberts en l’assemblea de sòcies. En cada convocatòria s’informarà el tema que se va a tractar perquè cadascuna decidisca si l’interessa assistir. L’objectiu d’aquestes assemblees és continuar desenvolupant i avançant en el debat de cara a la següent assemblea de sòcies, no prendre decisions.

Espai de treball: quinzenalment o mensualment es convoca a les sòcies per a executar acords o organitzar les activitats que s’acorda portar a terme durant l’any, com poden ser: jornades o formacions sobre algun tema, engrescar un projecte, reformes al local, festes, etc… En la convocatòria s’informarà del tema que es treballarà perquè assistisca qui se senta motivada a participar.

La Verduleria es gestiona a través de comissions que es guien pels acords de funcionament de l’assemblea de sòcies. Gaudeixen de plena autonomia per a desenvolupar el seu treball i es diposita tota la confiança en les persones responsables de cada una.

En les assemblees de sòcies es farà una valoració del treball de cada comissió, on les persones responsables traslladaran les possibles demandes i on també es pot exposar si hi ha algun desacord sobre el desenvolupament del treball que realitzen

Hi han cinc comissions estables encara que, en un moment donat, es poden crear noves si detectem que hi ha necessitats que no es poden assumir des de les existents.

Aquestes són :

Benvinguda: s’encarrega de donar informació sobre l’espai i l’activitat que hi ha dins d’ell a les persones o grups que ho demanden, a més de fer un acompanyament a les noves sòcies.

Economia: responsable dels documents de l’associació i dades de sòcies i fer cobraments i pagaments.

Gestió: s’encarrega de rebre i aprovar les peticions, coordinar els horaris d’activitats i responsable de les claus i coordinació de la neteja.

Comunicació: manteniment i dinamització de la pàgina web, xarxes socials i realitzar publitramesa i convocatòries internes.

Infraestructura: manteniment i reparacions del local.

També hi ha comissions temporals. Es creen per a coordinar un tema en concret i funcionen durant un temps determinat. Trobem un exemple en la comissió de reformes. Ha treballat amb plena autonomia per a condicionar el local. En l’assemblea de sòcies es van donar unes idees de com es podia distribuir el local i a partir d’ací la comissió ha executat com millor ha cregut.